MTK hallituksen budjettiesityksestä: Maatalouden kriisin hoitoon löydettävä lääkkeet hallituksen lisäbudjetista – yrittäjävähennys koskemaan yhdenmukaisesti myös maa- ja metsätaloutta

Valtiovarainministeri Petteri Orpon tänään esittelemä hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 ei tuonut kriisitukirahaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kamppailevalle maataloudellemme. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii, että hallitus kohdentaa rahaa maatalouden kriisitoimenpiteisiin seuraavassa vuoden 2016 lisäbudjetissa ja että hallitus pitää kiinni kevään kehysriihessä lupaamistaan toimista maatalouden auttamiseksi.

On tärkeää, että MTK:n pitkään tavoittelema yrittäjävähennys ulotetaan koskemaan yhdenmukaisesti kaikkea yritystoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.

MTK näkee hyvänä, että perusväylänpidon lisärahoitus korjausvelan vähentämiseen kasvaa 100 miljoonalla eurolla ja että tähän tarkoitukseen siirretään uusille hankkeille varattua rahoitusta 104 miljoonaa euroa.

Maaseutu ja biotalouden kehittäminen tarjoavat runsaasti uusia työmahdollisuuksia. MTK korostaa, että hallituksen tulee ottaa ne huomioon uusia työllistämismahdollisuuksia etsittäessä.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.