Maidon tuottajahinta matelee vuosikymmenen alun tasolla

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan toisella vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Turkisnahkojen hinnoista leikkaantui lähes neljännes vuoden aikana, mikä piti kokonaisindeksin miinuksella. Ilman turkiksia kokonaisindeksi oli 1,8 prosentin nousussa. Maidon hinnan pieni nousu vuodentakaisista pohjalukemista sekä perunan ja vihannesten kallistuminen siivittivät indeksin nousua. Maidon hinta on kuitenkin vielä kaukana hintaromahdusta edeltäneestä tasosta.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–6/2016:

mthi_2016_02_2016-08-15_tie_001_fi_001

Kasvituotteiden hinnat nousivat vuodessa 4,9 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti se, että perunan hinta nousi reilun kolmanneksen vuoden takaisesta ja vihannekset kallistuivat muutaman prosentin. Vehnän ja rehuohran halpeneminen tasoitti indeksin nousua. Eläintuotteiden hinnat laskivat 6,1 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen laskuun vaikutti turkisten sekä lihan, erityisesti sianlihan, halpeneminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 2. vuosineljännes 2016

Indeksi (2010=100) Pisteluku II/2016 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 106,8 2,6 -1,9
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 108,3 -2,7 1,8
Kasvituotos 117,9 -5,8 4,9
Eläintuotos 100,2 -0,2 -6,1

1) Vuosi 2016 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

This entry was posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi. Bookmark the permalink.