MTK:n maitovaliokunta: EU:n ja kansalliset kriisitoimet hyödynnettävä viisaasti

Maitokriisin lähde on maidon ylituotanto, joka painaa tuottajahintaa. EU:n komission heinäkuussa julkistama tukipaketti voi parhaimmillaan jarruttaa tilanteen pahenemista, käännettä parempaan on vaikea vieläkään ennakoida. Osana kriisipakettia komissio mahdollistaa vuoden 2016 tukiennakoiden maksamisen korotettuna ja normaalia lievemmin ehdoin. Mahdollisuus on käytettävä ja lypsylehmäpalkkiosta on hakuvuoden puolella voitava maksaa viime vuoden vastaavaa suurempi osa. Maidontuotantoa harjoittavista tiloista tällä hetkellä jokainen joutuu kamppailemaa selvitäkseen eteenpäin.

Maitotiloja jo kaksi vuotta koetellut maitomarkkinakriisi ja sen hoitamiseen komission laatima tukipaketti ovat mittakaavoiltaan eri paria. Kriisipaketin myötä komissio viimein tunnustaa maitomarkkinoiden olevan epätasapainossa. Apuvälineiksi tarjotuilla vapaaehtoisella maidontuotannon vähentämiskorvauksella ja kirjekuorimuotoisella tuella ongelman laajuuteen tuskin kuitenkaan pystytään tarttumaan.

EU:n kirjekuoritukeen, jota Suomi sai noin 7,5 milj. euroa, liittyvä kansallinen lisärahoitusmahdollisuus on käytettävä täytenä. Keväältä syksyyn siirtynyt n. 40 M€:n tilojen talouskriisiin tarkoitettu lisämääräraha on otettava käyttöön, tästä paketista on löydyttävä rahoitusinstrumentteja sekä välineitä tilojen kustannustaakan keventämiseksi, esim. kiinteistöveron poistaminen maatalousrakennuksilta.

EU:n kriisipaketissa on 150 milj. euroa korvamerkitty maidontuotannon vähentämisen tukemiseen. Tuki, joka on haettavissa kaikissa jäsenmaissa yhtäläisin ehdoin syyskuussa, on pantava Suomessa täytäntöön siten, että mahdollisimman moni pystyy EU:n maksamasta korvauksesta hyötymään.

Suomi on toistuvasti vaatinut EU-säädösten muuttamista siten, että eläinpalkkiot ja pinta-alatuet voidaan maksaa nykyistä aikaisemmin. Vaatimuksemme joutuu outoon valoon, jos ennakot jätetään EU:n suorissa tuissa kokonaan käyttämättä nyt jo toista vuotta peräkkäin. Pinta-alaperusteisissa ohjelmatuissa poikkeusta korottaa ennakko 85 %:iin on sovellettava luonnonhaittakorvauksen ohella täytenä myös ympäristökorvaukseen ja luomukorvaukseen. Myös eläinten hyvinvointikorvaus ja lypsylehmäpalkkion toinen erä tulee maksaa tuntuvasti nopeammassa tahdissa kuin viime vuonna.

Tukien maksuajat ja maksettavien tukein määrät on tiedotettava viljelijöille viivytyksettä.

Pitkittynyt maitokriisi vaikuttaa kaikkiin maidontuottajiin. Vaikeuksiin ovat ajautuneet myös tuottajat, joiden talous oli vakaalla pohjalla kriisin puhjetessa. Kustannuksia ollaan tiloilla säästämässä karsimalla ulkopuolisen työn käyttöä ja korvaamalla sitä viljelijäperheen omalla työllä, joka maitotiloilla on usein jo ennestään inhimillisesti katsoen ääriään myöten käytössä. Tulojen riittämättömyys kattamaan edes välttämättömiä korvausinvestointeja on johtamassa parhaassa työiässä olevien tuottajien lopettamiseen. Eläinsuojelulain uudistus ja tuoreet linjaukset ilmastopäästöjen kiristyvistä vähennystavoitteista uhkaavat edelleen lisätä viljelijöiden työ- ja kustannustaakkaa.

Hallitusohjelman lupausta uusien kustannuksia aiheuttavien velvoitteiden kiellosta on kunnioitettava.

This entry was posted in Maitotilat. Bookmark the permalink.