Maatalouden investointien kolmas tukijakso oli kohtuullisen vilkas Pohjois-Savossa

Vuoden 2016 kolmas maatilojen investointitukien tukijakso päättyi 15.8.2016 ja päätökset investointihakemuksille tehdään Pohjois-Savon ELY-keskuksessa 7.10. mennessä. Pohjois-Savossa päättynyt tukijakso oli kohtuullisen vilkas. Investointitukihakemuksia saapui 30 kappaletta, joista navettainvestointeja oli 10 (9 lypsykarja- ja 1 lihakarjatalouden rakentamista). Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Juha Ikäheimo kertoo, että navettahakemusten määrä Pohjois-Savossa oli suurin Suomessa, yhdessä Etelä-Pohjanmaan kanssa. Tämä on positiivinen uutinen karjatilojen vaikeassa taloustilanteessa.

Hakemuksia uusiksi lypsykarjanavetoiksi tuli neljä kappaletta, muut ovat peruskorjaushankkeita. Hakemuksia energiantuotannon rakentamiseen tuli kaksi, ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin kaksi, eläinten hyvinvoinnin ja tuotantohygienian edistämiseen kolme, maataloustuotteiden myyntikunnostukseen yksi ja lisäksi yksi hakemus kasvihuonerakentamiseen. Salaojituksiin hakemuksia saapui 11 tilalta. Investointitukihankkeiden kustannusarvio on yhteensä 6,3 miljoonaa euroa ja haettu avustus 2,6 miljoonaa euroa. Korkotukilainaa investointihankkeisiin haettiin 3,1 miljoona euroa.

Nuoren viljelijän aloitustukien määrä vähentynyt

Nuoren viljelijän aloitustuen kolmas tukijakso päättyi heinäkuun lopussa. Tänä vuonna Pohjois-Savossa nuoren viljelijän aloitustukea on hakenut 14 viljelijäksi aikovaa, mikä on selvästi vähemmän kuin aiemmin.  Erityisen vähän sukupolvenvaihdoksia on tulossa lypsy- ja lihakarjatiloille. Tänä vuonna nuoren viljelijän aloitustukea on hakenut vasta kolme karjatilalle viljelijäksi aikovaa. -Ilahduttavaa on sen sijaan ollut nuorten viljelijöiden kiinnostus marjatiloilla jatkamiseen.  Tänä vuonna jo yhdeksälle marjatilalle on haettu aloitustukea Pohjois-Savossa, Ikäheimo kertoo.

ELY-keskukset myöntävät tukea maatilojen investointeihin ja kehittämiseen. Maatalousyrittäjiä tuetaan myös sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa nuoren viljelijän aloitustuella. Maatalouden investointituet myönnetään tukijaksoittain.

This entry was posted in ELY. Bookmark the permalink.