Arla Oy ja Kiteen Meijeri Oy fuusioituivat

Kiteen Meijeri Oy ja Arla Oy aloittivat uudenlaisen yhteisen taipaleen 31.10.2016, kun nämä kaksi yhdistyivät samaksi yhtiöksi. Arla Oy:n omistuksessa on jo ennen yhdistymistä ollut sata prosenttia Kiteen meijerin osakkeista. Fuusio toteutetaan tytäryhtiösulautumisena ja Kiteen Meijerin toiminta jatkuu osana Arlaa. Kaikki työntekijät siirtyvät Arlalle vanhoina työntekijöinä. Sulautumisen tavoitteena on selkeyttää Arla-konsernin yritysrakennetta ja tehostaa liiketoimintaa.

”Olemme panostaneet Arlan toimintojen kehittämiseen ja yhteistyöhön maidontuottajien kanssa Kiteellä viime vuosien aikana. Tämä näkyy uudenlaisina palveluina ja parempina henkilöstöresursseina. Olemme palkanneet uusia työntekijöitä ja laajentaneet varastomyymälää. Fuusion avulla puramme byrokratiaa ja kohdennamme resursseja entistä enemmän tuottajayhteistyöhön”, kertoo Arla Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kiskola.

Tuottajapalvelut ja maidonhankinta säilyvät Kiteellä entiseen tapaan ja Kiteen meijerin historia elää yhdistymisestä huolimatta vahvana. Kiteen tuottaja Ari Hänninen näkee fuusion positiivisena asiana.

“Näin saadaan purettua turhaa hallintorakennetta ja säästetään kuluja, mikä taas antaa mahdollisuuden maksaa tuottajillemme parasta maidon hintaa alueella. Paikallisille tuottajille Kiteen Meijeri tulee aina olemaan Kiteen Meijeri, mutta laajemmassa kuvassa Arla Itä-Suomi on koko alueen keskeinen toimipiste niin tuottajapalveluille kuin maidonhankinnalle”, Hänninen kertoo.

This entry was posted in Meijerit. Bookmark the permalink.