Metsähallituksen Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema ja leppoisan elämäntavan edelläkävijä

korteniemi_metsahallitus

Korteniemi/ Metsähallitus

Metsähallituksen hoidossa olevan, Liesjärven kansallispuistoon kuuluvan, Korteniemen perinnetilan vuosi on alkanut voitokkaasti valinnalla vuoden 2017 perinnemaisemaksi. Valitsemalla Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Metsähallituksessa ollaan tyytyväisiä saadusta tunnustuksesta: ”Kortenimi on monelle lähes pyhä paikka, jossa vaalitaan maiseman ohella leppoisaa elämänmenoa. Toivottavasti yhä useampi löytää tiensä Korteniemen idylliin ensi kesänä” sanoo asiakaspalvelupäällikkö Tiina Hakkarainen Metsähallituksesta.

Valinnan perusteena ovat Liesjärven kansallispuistoon kuuluvan Korteniemen perinnetilan merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot sekä tilan aktiivinen toiminta. Korteniemi on ainoa Etelä-Suomessa sijaitseva entinen metsänvartijatila, jossa pihapiiri rakennuksineen ja viljelyksineen on säilynyt lähes muuttumattomana yli sata vuotta. Tammelan järviylängöllä Kanta-Hämeessä sijaitsevaa Korteniemen tilaa on asuttu jo 1700-luvun lopulta lähtien ja se on yhä Metsähallituksen ylläpitämä elävä ja toimiva perinnetila, jossa kuka tahansa voi tutustua 1910-luvun pientilan elämänmenoon sekä osallistua tilan töihin. ”Meillä saa koskea ja kokeilla, Kortenimi ei ole mikään museo” sanoo Tiina Hakkarainen.

Paitsi, että Korteniemellä pääsee hetkeksi irti nykyarjen oravanpyörästä, perinnetilan tarkoituksena on kulttuurimaiseman, vanhan rakennuskannan ja kulttuurista riippuvaisten lajien suojelu sekä perinnetiedon ylläpitäminen. Rakennuksia ympäröiviä pieniä peltoja sekä kasvimaata viljellään perinteisin menetelmin ja työvälinein. Korteniemessä ylläpidetään myös vanhoja arvokkaita kasvikantoja ja -lajikkeita, kuten Aunuksen ruista ja kahdeksaa eri perunalajiketta. Kesäisin tilalla pääsee seurailemaan alkuperäisrotuisten suomenlampaiden, kyytöjen ja suomenhevosten elämää. Laidunnuksesta ja niitosta ovat Korteniemessä hyötyneet erityisesti ketoneilikka ja ketonoidanlukko, jotka ovat maassamme voimakkaasti taantuneet.

Korteniemen perinnetilaa hoitavat eläinten lisäksi monet kaksijalkaiset vapaaehtoiset ja kesän aikana pidetään useita talkoita. Tulevia tapahtumia Korteniemessä:

20.5. Leivontapäivä, leivotaan ruisleipää Aunus-rukiin jauhoista

17.6. Perinnepäivä

8.7. Heinäpäivä

19.7. Lasten perinnepäivä

26.8. Suomen luonnon päivä, rukiin riihipuinti

10.9. Kulttuuriympäristöpäivä

14.12. Joulurauha

This entry was posted in Metsähallitus. Bookmark the permalink.