Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on selvinnyt, että tarhatuissa minkeissä vuonna 2013 todetun kohtutulehdusepidemian aiheutti Clostridium limosum -bakteeri. Taudinaiheuttajan tunnistaminen auttaa ehkäisemään uusia epidemioita, sillä rehun hygieniaan kiinnitetään tarkempaa huomiota ja oireiden ilmaantuessa oikea lääkitys voidaan aloittaa ajoissa. Tautitapaukset olivat ensimmäinen kerta, kun ao. bakteerin todettiin aiheuttavan epidemian, jossa useat eläimet sairastuivat vakavasti samanaikaisesti. 

Vuoden 2013 jälkeen myös muissa maissa on todettu Clostridium limosumin aiheuttamia epidemioita tiineillä minkeillä. Bakteerin on aiemmin todettu aiheuttavan tulehdussairauksia vain yksittäisissä tapauksissa eläimillä ja ihmisillä.

“Keväällä 2013 todettiin tarhatuilla minkeillä normaalista poikkeavan paljon kohtutulehduksia, joihin liittyi myös emojen äkkikuolemia. Taudinpurkaus alkoi usealla eri tilalla samanaikaisesti. Eviran Seinäjoen toimipisteeseen toimitettiin näytteitä raadonavaukseen. Bakteriologisella viljelyllä todettiin taudinaiheuttajaksi anaerobisti eli ilman happea kasvava bakteeri Clostridium limosum“, sanoo tutkija Mia Biström Evirasta.

Tartunnan lähdettä ei tutkimuksissa saatu selville, mutta bakteerin epäillään tarttuneen eläimiin rehusta. Vuoden 2013 jälkeen on todettu ainoastaan muutamia yksittäisiä C. limosumin aiheuttamia sairastumisia.

Bakteeri on maaperäbakteeri, jota tavataan myös monien eläinten suolistossa. Tyypillisten oireiden ilmaantuessa C. limosumia on voitu epäillä taudinaiheuttajaksi ja aloittaa tehokas lääkitys välittömästi.  Tiineiden emojen äkkikuolemat ja verinen emätinvuoto antavat aihetta epäillä C. limosum -tartuntaa. Raadonavauksessa voidaan todeta voimakkaat kohtutulehdusmuutokset, joihin liittyy runsasta verenvuotoa ja kohdun seinämän haurastumista ja repeämiä.

Tutkimustulokset on julkaistu tieteellisessä vertaisarvioidussa julkaisussa:
Biström, M., Moisander-Jylhä, A., Heinikainen, S., Pelkola, K., Raunio-Saarnisto, M.
Isolation of Clostridium limosum from an outbreak of metritis in farmed mink.
Acta Veterinaria Scandinavica 2016: Vol. 58, No. 1.

This entry was posted in Evira. Bookmark the permalink.