Turkisnahkojen kallistuminen veti maatalouden tuottajahintaindeksin plussalle

Maatalouden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan toisella vuosineljänneksellä 1,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Turkisnahkojen lähes 14 prosentin hinnan nousu veti indeksin plussalle. Ilman turkiksia kokonaisindeksi oli 0,2 prosenttia miinuksella. Perunan ja maidon halpeneminen sekä turkisten lisäksi sian ja naudan lihan kallistuminen vaikuttivat kokonaisindeksiin eniten.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–6/2017

mthi_2017_02_2017-08-15_tie_001_fi_001

Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 0,5 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti se, että perunan hinta laski reilun viidenneksen vuoden takaisesta. Samanaikaisesti viljan erityisesti vehnän kallistuminen kymmenyksellä hillitsi indeksin laskua. Eläintuotteiden hinnat nousivat 2,5 prosenttia. Hintojen nousuun vaikutti turkisten lisäksi sianlihan kallistuminen 5,9 prosentilla ja naudanlihan 3,3 prosentilla. Maito halpeni 2,5 prosenttia ja kananmunat 6,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 2. vuosineljännes 2017

Indeksi (2010=100) Pisteluku II/2017 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 108,0 – 0,4 1,2
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 108,0 -1,0 -0,2
Kasvituotos 117,3 -3,1 -0,5
Eläintuotos 102,6 1,5 2,5

1) Vuosi 2017 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

This entry was posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi. Bookmark the permalink.