Lantaa luovuttaneiden tilojen määrä on pysynyt ennallaan

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 noin seitsemän prosenttia maatiloista luovutti lantaa tilan ulkopuolelle. Määrä on samaa tasoa kuin asiaa edellisen kerran tilastoitaessa vuonna 2010. Lannan ominaisuuksia muuttavia käsittelymenetelmiä käyttää lähes viisi prosenttia tiloista.

Kiinteän lannan ja lietelannan luovuttaminen oli yhtä yleistä. Lantaa vastaanotti noin 11 prosenttia tiloista eli lantaa vastaanottavia tiloja oli jonkin verran enemmän kuin luovuttavia. Tilojen välillä liikkunut lantamäärä oli noin kaksi miljoonaa tonnia.

Kompostointi yleisin käsittelymenetelmä

– Yleisin lannan ominaisuuksia muuttava käsittelymenetelmä oli kiinteän lannan kompostointi, jota käytti vajaat neljä prosenttia tiloista. Muita menetelmiä, kuten separointia, ilmastusta tai mädätystä, käyttävien tilojen osuus jäi alle puolen prosentin, kertoo erikoistutkija Pasi Mattila Lukesta.

Useimmat käsittelymenetelmiä käyttäneet tilat prosessoivat kaiken tai suurimman osan tilan lannasta. Käsitellyn lannan keskimääräinen osuus tilan kokonaislantamäärästä oli menetelmästä riippuen kaksi kolmasosaa tai enemmän.

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.