Suuri valiokunta keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta

Kuva: Eduskunta

Suuri valiokunta sai tänään ennakkoselvityksiä Euroopan unionin neuvoston ensi viikon kokouksista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoi valiokunnalle ennakkoselvityksen maatalous- ja kalastusneuvoston (18.6.) kokouksesta. Euroopan komissio esittelee neuvostossa ehdotuksiaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamiseksi.

Ministeri Lepän mukaan komission ensimmäiset ehdotukset koskien YMP:n rahoitusta ja lainsäädäntöä eivät vastaa komission marraskuussa esittelemän tiedonannon strategisia tavoitteita.

Lepän mukaan ei ole hyväksyttävää, että Suomen rahoitussaanto pienenisi, jos maksut kasvavat. Kyseessä on kuitenkin vasta ensimmäinen esitys, Leppä muistutti. Ministerin mukaan useilla mailla on Suomen kanssa yhteneväisiä neuvottelutavoitteita liittyen YMP:n strategisiin tavoitteisiin ja rahoituksen periaatteisiin.

Komission ensimmäisissä ehdotuksissa on myös hyvää, Leppä totesi. Esimerkiksi Suomelle tärkeät tuotantoon sidotut tuet ja pohjoiset olosuhteet on huomioitu esityksissä.

Suuri valiokunta keskusteli ministerin kanssa mm. tavoista tukea viljelijöitä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta satovahingoilta, tukikatosta sekä maatalouden ympäristötavoitteiden saavuttamisen keinoista.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (21.–22.6.) on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemykset avoimia ja ennakoitavia työoloja sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevista direktiiviehdotuksista. Ministerit keskustelevat myös eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä EU-yhteistyön tulevaisuudesta terveysalalla.

Suuri valiokunta sai kokousaiheista selvitykset ministereiltä Jari Lindström (sin.), Pirkko Mattila (sin.) ja Annika Saarikko (kesk.).

Valiokunnan keskustelu painottui työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevan direktiiviehdotukseen. Keskustelua käytiin yleisellä tasolla Suomen ja EU-tason sääntelyn eroista mm. omaishoitovapaan ja vanhempainvapaan osalta.

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.