Vetoomus ministeri Annika Saarikolle maatalousyrittäjien oikeusturvan puolesta

Maatalousyrittäjien oikeusturvassa etenkin sosiaali-, terveys- ja työttömyysturva-asioissa sekä lomituksessa on epäkohtia, jotka vaikuttavat suoraan yrittäjien jaksamiseen ja toimeentuloon. Osin jopa dramaattisesti. MTK-liittojen hyvinvointihankkeissa työskentelevät Maija Pispa Pirkanmaalta, Riitta Seppälä Satakunnasta ja Niina Suorsa Pohjois-Savosta luovuttivat yhteisen vetoomuksen ongelmien ratkaisemiseksi ministeri Saarikolle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle luovutetussa kannanotossa nostetaan esille lukuisia käytännön ongelmia, joita maatalousyrittäjät kokevat.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki vaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien kanssa työskentelevät maakunnalliset hanke- tai projektityöntekijät. Yhteensä 20 työntekijästä 12 toimii MTK-liittojen hankkeissa, 7 Melan Välitä Viljelijästä -projektissa ja yksi Työtehoseuran hankkeessa.

Kaikissa tuotantosuunnissa on jaksamis- ja talousvaikeuksia. Suurin osa hyvinvointihankkeiden asiakkaista on kuitenkin karjatilallisia, joille lomituksen toimivuus on jaksamisen peruspilareita.

– Vaikka lääkäri olisi määrännyt maatalousyrittäjälle sairauslomaa, ei Kela välttämättä myönnä sairauspäivärahaa etenkään masennusdiagnoosilla. Ilman Kelan myönteistä sairauspäivärahapäätöstä karjatilallinen ei ole oikeutettu sijaisapulomitukseen, mikä uhkaa ihmisten lisäksi myös eläinten tarvitsemaa hoitoa, MTK-Satakunnan hankepäällikkö Riitta Seppälä muistutti.

– Osassa paikallisyksiköitä lomittajien määrä on alimitoitettu. Ongelma on myös se, että osasairauspäivärahalla oleva yrittäjä ei ole oikeutettu sijaisapuun, minkä vuoksi vähittäinen paluu työelämään ei ole mahdollinen, Seppälä jatkoi.

MTK-Pirkanmaan hankepäällikkö Maija Pispan mukaan viranomaisten kiire ja puutteellinen osaaminen maatalousyrittäjien työttömyysturva- ja sosiaaliasioissa ovat esteenä oikeusturvan toteutumiselle.

– Viranomaisilta jää usein asian vaatimat selvitykset tekemättä, eikä hallintolain neuvontavelvollisuus toteudu. Lakien tulkinnat voivat poiketa paljonkin käsittelijästä riippuen. Yrittäjä saattaa saada virheellistä tietoa esimerkiksi oikeudestaan työmarkkinatukeen, Maija Pispa huomautti.

MTK Pohjois-Savon projektipäällikkö Niina Suorsa muistutti, että oikeusturvan heikkenemiseen vaikuttaa myös se, että uupuneena, ison työmäärän ja talousvaikeuksien keskellä elävällä maatalousyrittäjällä ei useinkaan ole energiaa itse selvittää todellisia oikeuksiaan, kun neuvot ovat ristiriitaisia tai puutteellisia.

Vastauksessaan Saarikko korosti, että MTK-liittojen hyvinvointihankkeiden ja Välitä Viljelijästä -projektin tulee toimia tiiviisti yhteistyössä ja toiminnan pysyvyys on turvattava. Luovutustilaisuudessa oli paikalla myös kansanedustaja, MTK-johtokunnan jäsen Pertti Hakanen, joka näki tärkeänä, että maakunnissa turvataan jatkossakin toiminnan viljelijälähtöisyys.

Vetoomus_paattajille_maatalousyrittajien_haasteista_15102018.pdf

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.