Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu kaudelle 2021-2027 käynnissä

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta (CAP27) valmistellaan parhaillaan. Yhteinen maatalouspolitiikka koskee niin maatalousyrittäjiä, maaseudun asukkaita kuin myös maaseudun yrityksiä.

Maa- ja metsätalousministeriön uudistetuilta CAP-sivuilta löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät, työpajalistaus ja perustietoa valmistelun etenemisestä. Työpajoissa kerätään tarpeita ja ideoita siitä, millä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimilla voitaisiin edistää suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehittymistä uudella rahoituskaudella.

Ministeriön tavoitteena on sidosryhmien laaja osallistaminen, ja tämän vuoksi työpajoihin on mahdollista ehdottaa osallistujaa. Työpajoja järjestetään 27 kappaletta, ja niissä käsitellään laajasti yhteisen maatalouspolitiikan kattamia aihealueita ravinteiden kierrätyksestä EU:n laatujärjestelmiin. Lisäksi järjestetään sektorikohtaisia keskustelutilaisuuksia eri aihealueista kuten maito, nauta, lammas, siipikarja, kasvinviljely, puutarha jne.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2017, ja sen on määrä tulla voimaan vuosille 2021-2027. Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

CAP –sivujen kautta voi seurata uudistuksen valmistelua ja ehdottaa osallistujaa työpajoihin (viimeistään 23.11.2018): https://mmm.fi/yhteisen-maatalouspolitiikan-seuraavan-kauden-valmistelu

This entry was posted in ELY. Bookmark the permalink.