PROAGRIA KESKUSTEN LIITON UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI HARRI MÄKIVUOKKO

ProAgria Keskusten Liiton edustajakokous valitsi Liiton uudeksi toimitusjohtajaksi dosentti Harri Mäkivuokon. Liiton toimitusjohtajana Mäkivuokko vastaa koko ProAgria-verkoston strategiasta, toimintatapojen yhtenäisyydestä sekä valtakunnallisesta vaikuttamisesta ja sidosryhmätyöstä. Mäkivuokko aloittaa tehtävässä huhtikuun puolivälissä.

Mäkivuokko on toiminut aikaisemmin Luonnonvarakeskus Lukessa kehittämis- ja ryhmäpäällikkönä, VikingGenetics Finland Oy:n tuotantojohtajana, Valio Oy:ssä tutkimus- ja vientipäällikkönä sekä aiemmin suolistomikrobiologiatutkijana.

Harri Mäkivuokko on valmistunut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta elintarviketieteiden maisteriksi ja filosofian tohtoriksi Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta.

Liiton toimitusjohtajaksi valittu Mäkivuokko totesi puheenvuorossaan, että ProAgrialla on tulevaisuudessa kriittinen rooli ohjaamassa suomalaista alkutuotantoa vastaamaan digitaalisen murroksen, ilmastonmuutoksen sekä yleisen kannattavuuskriisin aiheuttamiin haasteisiin. Suomi voi selvitä näistä haasteista vain nykyistä paremmalla yhteistyöllä maatalousalan eri toimijoiden kesken.

This entry was posted in ProAgria. Bookmark the permalink.