Fazer-konserni luopuu häkkikanaloissa tuotetuista munista vuoteen 2024 mennessä

Fazer on sitoutunut luopumaan vuodesta 2024 lähtien häkkikanaloissa tuotetuista munista Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Fazer jatkaa vastuullisuustyötään ja luopuu häkkikanaloissa tuotetuista kananmunista. Erityisesti tämä sitoumus tukee yhtä Fazerin vastuullisuuden päätavoitteista: 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittua. Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa-alue Fazerin vastuullisuustyössä ja luopuminen häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien käytöstä on yksi eläinten hyvinvointia tukevista konkreettisista toimenpiteistä. Sitoumus koskee kaikkia Fazerin liiketoimintoja ja toimintamaita. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme Pohjoismaihin ja Baltiaan. Venäjää koskevat tavoitteet asetetaan vuoden 2019 aikana.

Sitoumuksen tavoitteet ja aikataulu

Vuonna 2020: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus vähintään 30 %

Vuonna 2022: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus vähintään 70 %

Vuonna 2024: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus 100 %

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Sitoumus on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja se perustuu arvoketjun toimijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin. ”Olemme hyvin kiitollisia kaikkien toimijoiden panoksesta. Olemme saaneet arvokasta tietoa toimittajilta, eläinoikeusjärjestöiltä ja tuottajaorganisaatioilta”, kertoo Fazer-konsernin vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa. ”Toivomme, että tuloksellinen yhteistyö jatkuu. Olemme valmiita tarkistamaan tavoitteemme ja etsimään uusia ratkaisuja vastuullisen kananmunatuotannon tukemiseksi, jos saatavuus ja markkinaolosuhteet antavat siihen mahdollisuudet”, hän jatkaa.

”Onnittelemme Fazeria tästä hyvästä päätöksestä. Päätös on merkittävä, ja se parantaa miljoonien kanojen hyvinvointia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tällä päätöksellään Fazer ottaa valtavan askeleen vastuullisuustyössään eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietenkin myös toivomme, että Venäjää koskeva aikataulu saadaan pian valmiiksi ja että siirtymä toteutetaan yhtä tehokkaasti kuin Pohjoismaissa”, sanoo Oikeutta eläimille -yhdistyksen yrityskampanjavastaava Juhis Ranta.

Fazer Food Servicesin toimenpiteet

Fazer Food Services Tanskassa ja Ruotsissa on jo siirtynyt luomumunien käyttöön. Tanskassa on käytetty ainoastaan luomumunia vuoden 2018 alusta lähtien. Ruotsissa käytetään ainoastaan muita kuin häkkikanaloissa tuotettuja munia, joista 38 prosenttia on luomua. Fazer Food Services Suomessa on asettanut tavoitteen nostaa muiden kuin häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien osuuden 40 prosenttiin vuoden 2019 aikana.

”Tämä on tärkeä askel. Eläinten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi haluamme myös vastata sopimus- ja ravintola-asiakkaiden toiveisiin. Etenemällä asteittain otamme huomioon vastuullisuuden myös tuottajien näkökulmasta”, kertoo Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.