EUROOPAN PARLAMENTTI: Puhdistettua jätevettä viljelysten kasteluun

Vesipula on kasvava ongelma Euroopassa. Parlamentti haluaa turvata EU:n makean veden varat edistämällä veden kierrätystä maatalouden tarpeisiin.

Kasvava väestö, kaupungistuminen ja turismi ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet vesipulaan ja kuivuuteen, jotka yhä useammin koskettavat lukuisia alueita Euroopassa, erityisesti Välimeren ympärillä. Vesivaroja käytetään liikaa, ja tilanteen ennustetaan huonontuvan entisestään ilmastonmuutoksen myötä. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä puolet Euroopan jokien valuma-alueista kärsii vesipulasta.

Turvatakseen EU:n vesivarojen riittävyyden myös tulevaisuudessa ympäristövaliokunnan jäsenet tukivat 21. tammikuuta neuvoston kanssa saavutettua alustavaa sopua ehdotuksesta kierrättää jätevettä. Parlamentin täysistunnon sekä neuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt ennen kuin ne astuvat voimaan.

Uusilla säännöillä pyritään edistämään puhdistetun jäteveden käyttöä kasteluvetenä maataloudessa, joka kuluttaa vuosittain noin puolet EU:n käyttämästä vedestä. Kierrätetyn veden käyttö kasteluvetenä voisi vähentää vesipulaa noin 5 % vuosittain.

Jotta viljelyskasvien turvallisuus voidaan taata, asetuksessa esitetään vähimmäislaatuvaatimuksia kierrätetylle vedelle, määrätään säännöllisiä tarkastuksia ja vaaditaan vedenpuhdistuslaitoksia laatimaan riskinhallintasuunnitelma. Jäsenmaiden viranomaiset myöntäisivät puhdistuslaitoksille luvan kierrätetyn veden jakeluun ja tarkastaisivat, että ne noudattavat sääntöjä.

Yhtenäiset EU-säännöt takaavat samat pelisäännöt kaikille puhdistuslaitoksille ja viljelijöille, ja takaavat näin maataloustuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisämarkkinoilla.

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.