KIEKU OY:N MITTAVAN KANALAHANKKEEN RAKENNUSTYÖT KÄYNNISTYVÄT SÄKYLÄSSÄ

Säkylän kunta ja Kieku Oy kävivät neuvotteluja merkittävän kokoluokan yhteiskanalan sijoittumisesta Säkylään syksyllä 2018, jolloin Säkylän kunta tarjosi yhtiölle maa-aluetta rakennushanketta varten. Tällöin Kieku Oy käynnisti hankkeen suunnittelu- ja luvitustyön. 

Nyt tarvittavat lupa- ym. prosessit ovat edenneet ja Kieku Oy on tehnyt päätöksen investoinnin käynnistämisestä ja tuotanto Säkylässä alkaa jo vuoden 2020 aikana. 

Ensimmäisen vaiheen investointi on 6 Me ja kokonaisinvestointi 24 Me. 

Säkylän kunnanhallitus päättää 27 hehtaarin tontin myymisestä Kieku Oy:lle maanantaina 9.3.2020. 

Vuonna 2007 perustetun Kiekun omistavat tuottajat itse, neljätoista suomalaista munantuottajaperhettä. Suurista suomalaisista munanpakkaamoista Kieku on ainut, joka on kokonaan kotimaisessa omistuksessa. 

Monilla kiekulaisten tiloilla munia on tuotettu jo useiden sukupolvien ajan. Kiekun tuottajien asenne ja vankka ammattitaito takaavat, että Kiekun pakkaamat munat ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja terveellisiä, puhtaita luonnontuotteita. Munien tuotantoketjussa tärkeitä arvoja ovat kanojen ja ympäristön hyvinvointi. 

Kieku Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehto toteaa, että ”rakennustyöt alueella käynnistyvät nopeasti heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Alueelle rakentuu lattiakanala-hallien lisäksi kasvattamo ja pakkaamo. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Säkylässä loppuvuodesta 2020, jolloin ensimmäisiä säkyläläisiä Kieku-munia kuluttajille saadaan jo alkuvuodesta 2021. Kieku on parhaillaan hankkimassa tuotantolaitokseensa uusinta modernia tekniikkaa, joka mahdol- lista tehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan.” 

Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää kertoo ”investoinnin olevan suuruudeltaan erittäin mer- kittävän ja toivottaakin Kieku Oy:n lämpimästi tervetulleeksi Säkylään vahvistamaan osaamisellaan Säkylän vahvaa ja monipuolista biotalouden keskittymää. Säkylän kunta toimii säkyläläisten yritysten kanssa kumppanuuden hengessä ja nyt tähän joukkoon liittyy Kieku Oy.”

https://kieku-kananmunat.fi/ 

This entry was posted in Kanalat. Bookmark the permalink.