Maankäyttöhankkeiden vaikutuksista poronhoitoon ilmestyi opas ­– paliskunnat mukaan suunnitteluun

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa eli niin kutsuttu poroYVA-opas julkaistaan tänään.

Erilaiset maankäyttöhankkeet, esimerkiksi kaivostoiminta, tuulivoima- ja turvetuotanto, ovat lisääntyneet Pohjois-Suomessa. Hankkeiden suunnittelu vaatii lakisääteisiä menettelyitä, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus. Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa on syntynyt tarpeesta pystyä paremmin ottamaan huomioon poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä näissä erilaisissa maankäytön suunnittelun menettelyissä.

Opas on työkalu, joka auttaa selvittämään maankäyttöhankkeiden vaikutuksia poronhoitoon. Siinä esitetään, mitä asioita poronhoidon osalta tulisi ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa, ja mitä hyväksi havaittuja menetelmiä poronhoidon toiminnan selvittämiselle ja hankkeiden aiheuttamien vaikutusten arvioinnille on. Oppaassa on myös kerrottu erilaisista keinoista poronhoitajien paremmalle osallistamiselle suunnitteluun.  Lisäksi käsitellään sitä, miten hankkeiden aiheuttamia haittoja voisi lieventää ja miten niiden aiheuttamia vaikutuksia tulisi seurata. Oppaan avulla on näin ollen mahdollista päästä poronhoidon näkökulmasta laadukkaampaan suunnitteluprosessiin ja lopputulokseen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opas on tarkoitettu tueksi paitsi hankkeesta vastaaville ja konsulteille, myös lakisääteisissä menettelyissä toimiville viranomaisille ja vaikutusten arvioinnin kohteena oleville paliskunnille.

Opas on laadittu Paliskuntain yhdistyksen hankkeessa, laajan asiantuntijatyöryhmän yhteistyönä. Työryhmässä on ollutedustettuina eri viranomaisia, teollisen maankäytön edustajia ja konsultteja. Ryhmässä on käynyt lisäksi asiantuntijoina paliskuntia ja porotutkijoita. Hanketta on rahoitettu Lapin liiton maakunnan kehittämisrahalla.

Opas on ladattavissa osoitteesta www.paliskunnat.fi/poroyva

This entry was posted in Poronhoito, Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.