MTK:n johtokunta: maaseutu odottaa hallitukselta tekoja

Maaseudulla on runsaasti mahdollisuuksia uuteen talouskasvuun, investointien lisäämiseen ja työllisyyden parantamiseen. Kataisen hallitus ole vielä hyödyntänyt maaseudun voimavaroja. Päinvastoin maaseutu on ollut rajujen leikkausten ja säästöjen kohde. Maatalouden tulot alenevat ja kannattavuus heikkenee. MTK:n johtokunta kysyy: eivätkö maaseudun työpaikat kiinnosta?

MTK korostaa, että maaseutu ei kestä enää yhtään leikkausta eikä uusia veroja tai maksuja. Hallituksen on sitä vastoin määrätietoisesti edistettävä ruoka-alan kasvustrategiaa ja biotaloutta sekä pelastettava suomalaisen yhdyskuntarakenteen toimivuus.

MTK pitää erityisen tärkeänä maatalouspolitiikan kansallisen rahoituksen varmistamista, jotta Suomelle myönteinen EU-rahoituspäätös voi toteutua. Hallituksen on tehtävä oma osuutensa. Kansallisten tukien leikkauksilla ei saa vaarantaa EU:n päätösten toteutumista eikä tulevia neuvotteluja.

MTK patistaa hallitusta ripeisiin toimiin yrittäjämäisen metsätalouden edistämiseksi. Riittävä tilakoko sekä yrittäjyyteen ja kasvuun kannustava verotus ovat mallin perusta. Puumarkkinoiden toimivuus ja aktiivinen metsänhoito edellyttävät metsätilojen keskikoon kasvamista ja nuorten metsänomistajien osuuden lisäämistä. Metsänomistajien maksuja ja veroja kiristämällä ongelmat vain pahenevat.

Yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteista ei ole käyty poliittista keskustelua. Maaseutu pakotetaan isojen väestökeskusten kaavoitus- ja kehittämismalleihin. MTK vaatii, että hallituksen on valmisteltava selonteko yhdyskuntapolitiikasta. Selonteossa on arvioitava kaavoituskäytäntöjen ja liikennepolitiikan vaikutuksia maaseudun yritystoimintaan, rakentamiseen ja maaseutuvarallisuuden arvoon.

MTK muistuttaa, että Suomi on Euroopan maaseutumaisin maa. Vahvuutemme on runsaissa luonnonvaroissa, vihreissä elinkeinoissa ja maaseudun vireissä yrityksissä.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.