Maa- ja metsätalousministeriö: Elintarvikkeiden alkuperämaamerkintäsääntöjä halutaan selkeyttää

Maatalous- ja kalastusneuvosto pohti kokouksessaan 25.- 26.2. Brysselissä naudanlihatuotteiden virheellisiä pakkausmerkintöjä ja niiden aiheuttamia toimenpiteitä. Monet jäsenmaat esittivät, että alkuperämaamerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä tulee selkiyttää ja laajentaa. Asialistalla olivat myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvoston kokouksessa ministerit kuulivat ajankohtaiskatsauksen naudanlihatuotteiden virheellisten pakkausmerkintöjen aiheuttamasta tilanteesta. Keskustelussa monet jäsenmaat esittivät alkuperämaamerkintäsääntöjen selkiyttämistä ja laajentamista mm. jalostettuihin tuotteisiin. Komissiolta toivoi, että asiaa koskeva raportti ja lainsäädäntöehdotukset saataisiin käsittelyyn mahdollisimman pian.

Ministeri Koskinen tukee elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskevien vaatimusten laajentamista ja selkeyttämistä.

– Toivon, että alkuperämerkintävelvoitetta laajennettaisiin myös muihin kuin sian-, lampaan- ja vuohen- sekä siipikarjanlihaan jo ennen joulukuuta 2014. Itse merkinnän osalta “EU” tai “ei-EU” ei kuvaa kuluttajalle riittävällä tavalla tuotteen alkuperää. Alkuperämaan ilmoittaminen luotettavalla tavalla edellyttää toimivaa jäljitettävyysjärjestelmää. Elintarvikealan toimijoilta tulisi edellyttää järjestelmää, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa.

Neuvosto päätti yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen perusasetuksen yleisnäkemyksestä. Sen keskeisin uudistus on pyydetyn kalan poisheittokielto, jonka mukaan kaikki saaliit tulee purkaa maihin. Muutos merkitsee suurta muutosta kalastajille monilla alueilla. Tämän vuoksi järjestelmään hyväksyttiin useita eri joustoelementtejä.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen osalta esillä kokouksessa oli perustuen jakaminen jäsenmaiden sisällä alueellisesti. Asiaa käsitellään vielä maaliskuun kokouksessa. Monet jäsenmaat tukivat mahdollisuutta maksaa tulevaisuudessa korkeampaa tukea ensimmäisille peltohehtaareille. Myös tähän ehdotukseen palataan uudestaan ennen lopullista päätöstä. Maataloustukitietojen julkisuuden osalta neuvoston kanta oli, että ne julkaistaan aiempaan tapaan jäsenvaltiokohtaisella www-sivulla ja pidetään saatavilla kahden vuoden ajan julkaisusta. Pienten, alle 1 000 euroa tukea saavien tilojen osalta tietoja ei kuitenkaan julkaista tuottajan nimellä. Suomessa maataloustukitietojen julkaisemisesta vastaa Maaseutuvirasto Mavi.

Ministeri Koskinen tapasi neuvoston kokouksen yhteydessä EU:n maatalouskomissaari Dacian Ciolokşen. Komissaari Ciolokşen kanssa käydyissä keskusteluissa esillä olivat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvät ajankohtaiset kysymykset sekä Etelä-Suomen kansallinen, nk. 141-tuki.

This entry was posted in MMM. Bookmark the permalink.