Hämeen ammattikorkeakoulu: Lepaan tomaatin hiilijalanjälki laskemassa ennätyspieneksi

Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä kasvatettavan Lepaan tomaatin tuotannon hiilijalanjälki näyttää muodostuvan ennätyksellisen pieneksi. Satokaudella 2013 – 2014 tavoitellaan sitä, että kilo Lepaan tomaattia synnyttäisi vain 700 gramman suuruisen hiilijalanjäljen. 

Kasvihuoneen lämpö ja energiankulutus on muutettu uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevaksi: syyskuussa 2012 HAMK Lepaalla alettiin käyttää biolämpövoimalaa lämmitykseen ja tammikuusta 2013 alkaen ekosähköä. Hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotettua kasvihuonetuotekiloa kohti. Suomalainen vihannesten talvituotannon energiankäyttö on ollut viime vuosina yksi ympäristö- ja ilmastokeskustelun teema.

Lepaan tomaatin hiilijalanjälki lähestyy espanjalaista

Lepaalla kasvihuoneessa tuotettavan tomaatin satokausi alkaa syyskuun puolessa välissä ja päättyy toukokuun lopussa. Aikaisemmin Lepaalla tuotetun tomaatin hiilijalanjälki on ollut noin 5 kiloa yhtä tomaattikiloa kohden, koska sähköön ja energiaan on käytetty fossiilisia energialähteitä. MTT:n tutkimusraportissa Espanjasta tuodun tomaatin hiilijalanjäljeksi on laskettu noin 500 grammaa / tomaattikilo ja Hollannista tuodulle tomaatille yli 2 kiloa / tomaattikilo. Hiilijalanjälki muodostuu kotimaisilla kasvihuonetuotteilla pääosin tuotantoon kuluvasta sähkön- ja lämmönkulutuksesta.  Espanjalaisten luonnonvalolla tuotettujen tuotteiden hiilijalanjäljestä suuri osa (140 g – 170 g) muodostuu tuotteen kuljetuksesta Suomeen. Muita lukemaan vaikuttavia tekijöitä ovat taimet, lannoitteet, kasvualusta, pakkaukset ja jätteet.

Kauppapuutarhaliiton laskuri

Laskelmat perustuvat Kauppapuutarhaliitto ry.n 15.1.2013 julkistamaan hiilijalanjälki-laskuriin. Lepaan tomaatin laskelmat ovat tehneet HAMK Lepaan kasvihuoneiden tuotantopäällikkö Mika Järvinen ja siviilipalvelusvelvollinen DI Tommi Perälä. Laskelmia on tehty tulevan kauden lisäksi kuluvalta kaudelta 2012 – 2013 ja menneeltä kaudelta 2011 – 2012.  – Uskomme että hiilijalanjälkemme saattaa edelleenkin pienentyä, kun oman biolämpövoimalan käyttö tehostuu entisestään, kertoo Mika Järvinen

Nykyistä Lepaan tomaattia on kasvatettu myyntiin Hämeenlinnan alueen kauppoihin vuodesta 2008. HAMK Lepaa on ainoa talvitomaatin viljelijä Kanta-Hämeessä. Lepaalla on kasvatettu tomaattia erilaisissa kasvihuoneissa jo sadan vuoden ajan.

Lepaan tomaatti: www.hamk.fi/lepaa
Kauppapuutarhaliiton hiilijalanjälkilaskuri ja MTT:n raportti: www.kauppapuutarhaliitto.fi > Hiilijalanjälki

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.