Lapin ELY-keskus: Keskikokoiset, hyvin toimivat maitotilat kehittämisen keskiöön

Rakennemuutos Lapin maitotiloilla on ollut voimakasta. Maidon lähettäjien määrä on vähentynyt puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana: Vuonna 2012 maidon lähettäjien määrä oli 399, kun vuonna 2002 niitä oli 838. Maidon tuotanto lähettäjää kohden on kasvanut tasaisesti, joten kokonaismaitomäärän lasku ei ole ollut yhtä voimakasta. Vuonna 2012 maitomäärä oli 87,8 miljoonaa litraa kun vuonna 2002 maitoa tuotettiin 107,5 miljoonaa litraa. Tilakoon suureneminen ei kuitenkaan riitä enää kompensoimaan kokonaismaitomäärän alenemista.

Lapin maatalouden keskeisessä asemassa ovatkin jatkossa 30–60 hehtaarin tilat. Näidenkin tilojen lukumäärä uhkaa vähetä radikaalisti tämän vuosikymmenen lopulla ellei niille kohdisteta hyvin suunniteltuja, tilakohtaisia kehittämistoimia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen haastattelututkimuksen mukaan ko. tilaluokassa on paljon hyvin toimeentulevia, kannattavia ja muutoinkin tilanhoidoltaan esimerkillisiä tiloja, joilla ei kuitenkaan ole tulevaisuudenuskoa eikä siten mitään suunnitelmia tulevaa varten.

Kohdistetun neuvonnan avulla pyritään löytämään ko. tiloilta sen tilakokoluokan kehittämiskohteet: kehittäminen voi olla esimerkiksi tilan isäntäparin liiketaloudellista koulutusta, yhteishankintoja, uudenlaista yhteistyötä tai pelkästään vertaistukea arjen paineisiin. Hyvin toimeentuleva ja kehittyvä tila ei vaadi välttämättä miljoonainvestointeja eikä sadan lehmän navettaa.

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.