Tuottajan kyykyttämiseen ruokamarkkinoilla puututtava lainsäädännöllä ja hyvien kauppatapojen käyttöönotolla

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tänään julkaisema selvitys osoittaa, että MTK:n huoli alkutuottajan asemasta elintarvikeketjussa on aiheellinen. Kilpailullinen tuotanto ja maltillinen hintakehitys eivät oikeuta kohtuuttomien kauppatapojen ja sopimusehtojen käyttöä elintarvikeketjussa. MTK vaatii, että selvityksen osoittamiin ongelmakohtiin puututaan. Selvitys osoittaa, että eduskuntakäsittelyssä oleva kilpailulain muutos tarvitaan kipeästi. MTK toivoo, että kilpailulain muutos tulee nopeasti voimaan. Lakimuutoksen lisäksi MTK vaatii lainsäädäntöä tai pakollisten hyvien kauppatapojen (”Code of Conduct”) käyttöönottoa Suomeen sekä kauppa-asiamiestä valvomaan elintarvikeketjun toimimista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) nostaa tässäkin selvityksessä esiin kaupan käytäntöjä, jotka kyykyttävät alkutuottajia. KKV toteaa, ettei kauppa tee alkutuottajien kanssa kirjallisia sopimuksia. Tämä helpottaa sopimusehtojen yksipuolista muuttamista jopa taannehtivasti esim. hintojen ja määrien suhteen. Päivittäistavarakauppa myös siirtää kaupan riskit alkutuottajille.

Alkutuottaja ei myöskään pärjää teollisuuden kanssa. Keskittyneen kaupan vahva ostajavoima heikentää teollisuuden alkutuottajille maksamaa hintaa. Alkutuottaja ei pysty siirtämään tuotantokustannusten nousua omiin hintoihin. Selvityksestä ilmenee kuitenkin, että esim. S-ryhmä nostaa rehun hintaa reaaliajassa.

Selvityksessä todetaan, että lihan hankintamarkkinat ovat keskittyneet. Alkutuottaja on sopimustuotannossa ja sopimusten irtisanomisajat ovat pitkiä. Tuotantosopimuksissa on yksintoimitusehtoja ja aina alkutuottaja ei tiedä millä hinnalla hän myy eläimiään. Tuottajilla ei ole oikeutta myydä hankintayhtiön toimittamia välityseläimiä muille ja tämän lisäksi eläinluottosopimukset hankaloittavat yhtiön vaihtamista. KKV toteaa, että tämä kokonaisuus johtaa siihen, että alkutuottaja kantaa suurimman taloudellisen riskin. MTK:n mielestä selvitys osoittaa, että on tarpeellista uudistaa nykyistä sopimusjärjestelmää.

KKV yhtyy MTK:n arvosteluun koskien kotikutoista ja jatkuvasti muuttuvaa lainsäädäntöä ja valvonnoista alkutuottajille tulevaa ns. hallinnollista taakkaa. Selvityksessä todetaan, että Suomessa sovelletaan EU-lainsäädäntöä turhan tiukasti ja etupainotteisesti. KKV kiinnitti myös huomiota siihen, että sääntöjen tulkinta vaihtelee Suomen sisällä. KKV myös puuttuu seuraamuksien kohtuuttomuuksiin. MTK on jatkuvasti puuttunut kaikkiin yllämainittuihin ilmiöihin.

Tuottajaorganisaatioita on Suomessa vain kolme, koska Suomessa ei otettu käyttöön EU-lainsäädännön antamaa poikkeusta, joka sallisi tuottajajärjestöjä myös muille tuotteille kuin vihanneksille.

MTK kiittää KKV:n tarjoamasta neuvonnasta koskien alkutuottajien yhteistyötä. Tämä mahdollisuus tullaan käyttämään.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.