Maa- ja metsätalousministeriö: Miten toivot metsien humisevan vuonna 2050?

Metsällä on monia merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Maa- ja metsätalousministeriö on alkanut valmistella metsäpoliittista selontekoa, jossa määritellään tahtotila ja linjaukset metsien käytölle. Tavoitteena on antaa eduskunnalle vuoden 2014 alkupuolella ehdotus siitä, miten metsät toisivat Suomelle parhaiten hyvinvointia.

Kerro mielipiteesi verkossa ja vaikuta

Nyt selonteon valmistelijat haluavat kerätä kansalaisten mielipiteitä työnsä tueksi. Koskettavathan metsät tavalla tai toisella suurinta osaa suomalaisista. Keskustelua käydään Ota kantaa -palvelussa, jossa oman mielipiteen voi tuoda kuuluviin 28.3–17.4. Kysymyksillä kerätään tietoa siitä, mitä ihmiset metsäpolitiikalta toivovat.

Mahdollisuuksia on lukuisia. Halutaanko ennen kaikkea puutaloja, biopolttonesteitä, hiilen sidontaa, runsaita marjamättäitä, stressin purkamista metsän siimeksessä, luontomatkailua, vihreää kultaa Suomen kansantaloudelle, tuloja metsänomistajille vai jotain aivan muuta.

Vastaavaa selontekoa ei ole aiemmin tehty

Selonteon tekeminen alkoi työpajoilla, joissa kuultiin erilaisia ryhmiä elinkeinoelämästä ympäristönsuojelujärjestöihin ja opiskelijoihin. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolisia mielipiteitä metsien käyttötavoista tulevaisuudessa. Keskusteluista on koostettu raportti, joka on saatavilla MMM:n verkkosivuilla (www.mmm.fi -> Metsät -> Strategiat ja ohjelmat -> Metsäpoliittinen selonteko).

Selonteon visio tähtää kauas, aina vuoteen 2050 asti. Esityksessä listataan metsien käytön päämäärät ja keskeiset toimenpiteet. Luvassa on myös vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia eduskunnan keskustelun pohjaksi. Vastaavaa metsäpoliittista selontekoa ei ole tehty koskaan aiemmin. Tarkastelussa on myös vuoteen 2015 tähtäävän Kansallisen metsäohjelman eteneminen.

Metsäala elää tällä hetkellä suurinta murrosta yli sataan vuoteen. Haasteita ja mahdollisuuksia tuovat niin globalisaatio, ympäristökysymykset, kehittyvä teknologia kuin muuttuva väestörakennekin. On siis hyvä hetki pysähtyä miettimään, miten hyvinvointia kannattaa luoda nyt ja tulevaisuudessa.

Selonteon laatiminen on sovittu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa, ja sen valmistelu aloitettiin vuoden 2012 lopussa. Kansalaisten mielipidettä kysytään myös myöhemmissä työvaiheissa. Seuraavat kyselyt on tarkoitus avata vision valmistuttua syys-lokakuun vaihteessa sekä luonnoksen valmistuttua marraskuussa.

This entry was posted in MMM. Bookmark the permalink.