Täydentävien ehtojen tilaneuvontaan saa tukea

Hallitus on päättänyt myöntää 200 000 euroa käytettäväksi täydentävien ehtojen tilaneuvonnan tukemiseen vuonna 2013.

Täydentävät ehdot ovat perusvelvoitteita, joita viljelijän tulee noudattaa saadakseen EU:n rahoittamia ja joitakin kansallisesti rahoitettuja maataloustukia. Ehdot sisältävät hyvään viljelykäytäntöön, ympäristön huomioimiseen, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä laajoja kokonaisuuksia. Neuvonta auttaa maatalousyrittäjiä ehtojen noudattamisessa. Neuvonnalla pyritään muun muassa vähentämään maataloustuotannon haitallista ympäristökuormitusta ja ennaltaehkäisemään alkutuotannon ongelmia, jotka voisivat vaarantaa elintarvikkeiden turvallisuuden.

Viljelijä voi saada tukea rekisteröidyn neuvojan antamasta neuvonnasta korkeintaan 330 euroa vuonna 2013.

This entry was posted in MMM. Bookmark the permalink.