Toimiva ruokaketju – parempi kannattavuus

MTK-Pohjois-Karjalan kevätkokous 26.4.2013 Joensuussa Kilpailuviraston julkaisema alkutuotantoselvitys osoittaa sen, minkä MTK on tuonut esille jo vuosikausia: Elintarvikeketjun neuvotteluvoima on keskittynyt vähittäiskauppaan. Keskittynyt kauppa on käyttänyt neuvotteluvoimaansa erittäin tehokkaasti ja tulouttanut niin maatalouden kuin elintarviketeollisuuden tuottavuuskehitystä kokonaan itselleen. Tähän on saatava loppu, jos tulevaisuudessa halutaan syödä kotimaista ruokaa. Tämän lisäksi maatalouden kustannustaakkaa tulisi keventää tuntuvasti mm. purkamalla turhaa byrokratiaa ja edistämällä tuotantopanosmarkkinoiden toimivuutta.

-Ruokamarkkinat toimivat huonosti viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden osuus yhä kasvavista elintarvikemarkkinoiden rahavirroista uhkaa pienentyä entisestään, ellei niin EU kuin Suomen hallitus ryhdy pikaisiin toimiin viljelijöiden markkina-aseman parantamiseksi. Eduskuntakäsittelyssä oleva kilpailulain muutos tarvitaan kipeästi, mutta se on ainoastaan askel oikeaan suuntaan. Lakimuutoksen lisäksi tarvitaan lainsäädäntöä tai pakollisten hyvien kauppatapojen käyttöönottoa sekä kauppa-asiamiestä valvomaan elintarvikeketjun toimimista. Tähän malliin Iso-Britannia on siirtymässä tämän vuoden aikana.

-EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota byrokratian vähentämiseen ja viljelijöiden hallinnollisen taakan keventämiseen. Tällä hetkellä näyttää valitettavasti siltä, että uudistus on lisäämässä tukijärjestelmiin hallinnollista taakkaa huomattavasti. Erityisesti viherryttämisen ja Suomessa laajassa käytössä olevan ympäristötuen yhteensovittamisella olisi mahdollista oleellisesti pienentää valvonnan kustannuksia ja viljelijöiden työtä. MTK vastustaa ehdottomasti kaikkia yrityksiä laajentaa täydentävät ehdot uusilla direktiiveillä tai hoitovaatimuksilla. Päinvastoin pitäisi ehdottomasti vähentää valvottavia sääntöjä ja ehtoja. Nykyinen tukibyrokratia haittaa jo merkittävästi maatalouden tuottavuutta.

EU-parlamentti on ehdottanut, että tukivalvonnoissa otettaisiin käyttöön ns. varhainen varoitusjärjestelmä, jossa viljelijöitä kehotetaan ensin korjaamaan mahdollisia epäkohtia ja sanktio määrätään, mikäli korjausta ei tehdä. Tukisanktioiden tulisi olla kohtuullisia ja järkevässä suhteessa rikkomusten laajuuteen. Nykyinen järjestelmä johtaa pahimmillaan siihen, että muutaman kymmenen euron rikkeestä seuraa jopa 10 000 euron sanktio. Tällaiset menettelytavat ovat vakava uhka viljelijöiden oikeusturvalle ja räikeästi yleisen oikeustajun vastaiset.

 

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.