Metsähallitus, Paliskuntain yhdistys ja paliskunnat tiivistävät yhteistyötä uudella sopimuksella

Paliskuntain yhdistys ja Metsähallitus ovat uudistaneet yhteistyösopimuksen, jolla ohjeistetaan porotalouden ja Metsähallituksen yhteistyötä ja menettelytapoja vastaamaan Poronhoitolain vaatimuksia. Sopimus on aikaisempaa laajempi ja yksityiskohtaisempi ja se kattaa koko poronhoitoalueen.

Paliskuntain yhdistyksen hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 4.4.2013 ja uusi sopimus allekirjoitettiin tänään. Porotalouden, metsätalouden ja muun valtion maiden maankäytön yhteensovittaminen on keskeisessä roolissa turvattaessa poronhoidon edellytyksiä. Metsähallituksen maista 80 % sijaitsee poronhoitoalueella.

Merkittävin osa sopimusta ovat paliskuntakohtaiset yhteistyömenettelyt, joilla turvataan paliskunnille mahdollisuus vaikuttaa tuleviin hakkuu-, maanmuokkaus- ja tienrakennussuunnitelmiin sekä matkailureitteihin. Neuvotteluja paliskunnan kanssa edellyttävät myös merkittävät maan myynnit ja maa-ainesten ottoalueet, suuret sähkölinjat, turvetuotanto- tai tuulivoima-alueiden vuokraukset ja vastaavat maankäyttöhankkeet.

Sopimukseen on kirjattu jäkälikkö- ja luppoalueisin, porojen vasonta-alueisiin sekä poroaita-, ruokinta- ja kuljetusalueisiin liittyviä toimintatapoja ja -rajoituksia. Sopimuksella pyritään myös ehkäisemään metsästyskoirien aiheuttamia vahinkoja lisäämällä metsästäjille annettavaa informaatiota Metsähallituksen Eräluvat.fi -sivustolla ja lupakartoissa.

Saamelaisten kotiseutualueella ovat voimassa lisäksi erikseen tehdyt sopimukset Inarin metsäpaliskuntien ja Saamelaiskäräjien kanssa. Sopimuksen toteutumista ja kehittämistarpeita seurataan vuosittain pidettävissä Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen neuvotteluissa.

This entry was posted in Metsähallitus, paliskunnat, Paliskuntain yhdistys. Bookmark the permalink.