Maa- ja metsätalousministeriö: Komissio kieltää neonikotinoidien käytön

Brysselissä tänään kokoontunut EU:n muutoksenhakukomitea ei saanut aikaan määräenemmistöpäätöstä neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta. Kokouksessa ei saavutettu määräenemmistöä komission rajoitusehdotuksen puolesta eikä sitä vastaan.

Tällaisessa tilanteessa komissio saattaa oman ehdotuksensa voimaan. Kolmen neonikotinoidin (klotianidiini, imidaklopridi ja tiametoksaami) käyttö kielletään mehiläisiä houkuttelevien kasvien kasvinsuojelussa joulukuun 1. päivästä lähtien. Kasvien joukkoon kuuluvat myös Suomessa viljeltävät rypsi ja rapsi.

Suomi pitää mehiläisiä erityisen tärkeinä koko maapallon ekosysteemeille ja kannatti periaatteessa komission ehdottamia rajoituksia. Suomi kuitenkin pidättäytyi tänään äänestyksestä, koska piti tärkeänä, että jäsenvaltioilla olisi ollut mahdollisuus arvioida omat valmistehyväksyntänsä.

Tässä arvioinnissa jäsenvaltiot ottaisivat huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n päätelmät aineista, olemassa olevan monitorointidatan, mahdolliset riskinvähennystoimenpiteet sekä muita riskiin vaikuttavia tekijöitä, kuten paikallisen viljelytekniikan, joka Suomessa eroaa EU:n eteläisimpien valtioiden tekniikasta. Vasta perusteellisen riskinarvioinnin jälkeen tulisi päättää valmistehyväksyntöjen muutoksista tai peruuttamisesta.

EU selvittää parhaillaan myös mehiläisten pesäkuolemien laajuutta ja syitä. Viime vuonna käynnistyi pesäkuolleisuuden ja mehiläistautien vapaaehtoinen seurantaohjelma, jota Suomessa toteuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tavoitteena on saada eri jäsenvaltioista vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa mehiläisten kuolleisuudesta.

Suomessa aiotaan tulevana kesänä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen hankkeessa tutkia tarkemmin kaikkien neonikotinoidien vaikutusta mehiläisiin suomalaisissa pelto-olosuhteissa.

Komissio tarkistaa neonikotinoidien käyttöä koskevan päätöksensä perustelut ja mahdollisesti jäsenmaista tulleet uudet tutkimustiedot kahden vuoden kuluttua.

This entry was posted in MMM. Bookmark the permalink.