Suomessa lammas- ja vuohituotanto on pienimuotoista ja tautitilanne hyvä

Suomen lammas- ja vuohituotanto on pienimuotoista ja siksi se jo itsessään vähentää tarttuvien eläintautien leviämismahdollisuuksia. Tautien maahantuloriskiä alentaa elävien eläinten ja sukusolujen tuontimäärien vähäisyys.

Eläintenpitäjiä, joilla on lampaita, vuohia tai molempia, on noin 3000. Suurimmalla osalla tuottajista on kuitenkin vain vähän eläimiä. Lammas- ja vuohitiloja on suhteellisen harvassa, joten eläintautien leviäminen tilojen lähialueille on epätodennäköistä.

Tautisuojauksessa parantamisen varaa
Lammas- ja vuohitilojen tautisuojaus on huonompi kuin esimerkiksi sika- ja nautatiloilla. Parannusta tilanteeseen toisi eläin- ja henkilöliikenteen rajoitus sekä yleisempi eläintilakohtaisten suojavaatteiden ja saappaiden käyttö.

Eläinsiirtoja ja epäsuoria kontakteja tilojen välillä onkin selvästi vähemmän kuin sika- ja nautatuotannossa, myös yhteydet muuhun eläintuotantoon ovat vähäisiä. Tämä puolestaan vähentää tautien leviämismahdollisuuksia tilojen välillä.

Lammastuotanto on Suomessa kasvussa
“Lammas- ja vuohituotannossa on jatkossakin alhainen tautien leviämispotentiaali. Suomen hyvä tilanne voi kuitenkin heikentyä, jos maamme lähiympäristön eläintautitilanne muuttuu tai eläinten maahantuonti kasvaa merkittävästi”, toteaa erikoistutkija Tapani Lyytikäinen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö on julkaissut raportin, jossa kuvataan Suomen lammas- ja vuohituotantoa epidemiologiselta kannalta.

Raportissa tarkastellaan, miten helposti leviävät eläintaudit voisivat päätyä lammas- ja vuohituotantoon sekä millainen rooli lammas- ja vuohituotannolla olisi taudin levittäjänä Suomen eläintaloudessa. Oletettuina tautiesimerkkeinä raportissa on käytetty suu- ja sorkkatautia ja sinikielitautia. Kumpaakaan tautia ei esiinny Suomessa.

Raportin tiedot perustuvat pääosin vuoden 2009 Lammas- ja vuohirekisterin tietoihin sekä vuonna 2011 tehtyyn tuottajakyselyyn.

Tutustu Lammas- ja vuohitalous eläintautien leviämisympäristönä -raporttiin

This entry was posted in Eläinlääkintä, Evira. Bookmark the permalink.