Maatilat hyötyvät yhteishankinnasta

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan yhteishankintarenkaan kautta tuotantopanoksensa hankkiva 60 hehtaarin kasvinviljelytila säästää vuositasolla hankinnoissaan noin 2000 euroa. Hintaa verrattiin MTK:n talousvaliokunnan teettämään Maatilojen tuotantotarvikkeiden hintatietous-tutkimuksen tuloksiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Marianne Niinikoski tutki opinnäytetyössään Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen hankintarenkaan toimintaa. Saarijärven Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen … Continue reading

Posted in Maanviljelys | Comments Off on Maatilat hyötyvät yhteishankinnasta

Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on selvinnyt, että tarhatuissa minkeissä vuonna 2013 todetun kohtutulehdusepidemian aiheutti Clostridium limosum -bakteeri. Taudinaiheuttajan tunnistaminen auttaa ehkäisemään uusia epidemioita, sillä rehun hygieniaan kiinnitetään tarkempaa huomiota ja oireiden ilmaantuessa oikea lääkitys voidaan aloittaa ajoissa. Tautitapaukset olivat ensimmäinen kerta, … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2015 noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon. Suurimmalla osalla tuotantosuunnista velan määrä on kasvanut varallisuutta nopeammin, mikä näkyy nettovallisuuden pienenemisenä. Nettovarallisuuden lasku on ollut nopeampaa eläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla kuin kasvinviljelyyn keskittyneillä tiloilla. Erityisesti vuosi 2015 oli selvästi heikompi eläin- kuin kasvitiloilla. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2015 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Maatalouden velkojen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2015:

mmtal_2015_2017-03-21_tie_001_fi_001

Maatalouden velan määrä on kasvanut eniten lypsykarjatiloilla, joilla oli vuonna 2015 tilakohtaista velkaa noin 161 000 euroa, kun velan määrä vuonna 2004 oli keskimäärin 57 000 euroa. Sika- ja siipikarjatiloilla oli velkaa lähtökohtaisesti enemmän, mutta se on vuosina 2004–2015 kasvanut kuitenkin hieman hitaampaa tahtia. Viljatiloilla velan määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2004–2015 aikana vuoden 2004 noin 23 000 eurosta vuoden 2015 noin 44 000 euroon. Muuhun kasvintuotantoon suuntautuneilla tiloilla tilakohtainen velka on kasvanut vuoden 2004 keskimäärin 26 000 eurosta vuoden 2015 noin 37 000 euroon. Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Posted in Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus | Comments Off on Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Metsähallituksen Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema ja leppoisan elämäntavan edelläkävijä

Korteniemi/ Metsähallitus Metsähallituksen hoidossa olevan, Liesjärven kansallispuistoon kuuluvan, Korteniemen perinnetilan vuosi on alkanut voitokkaasti valinnalla vuoden 2017 perinnemaisemaksi. Valitsemalla Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Metsähallituksessa ollaan tyytyväisiä saadusta tunnustuksesta: ”Kortenimi on … Continue reading

Posted in Metsähallitus | Comments Off on Metsähallituksen Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema ja leppoisan elämäntavan edelläkävijä

Maaseuturahasto rahoittaa uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Termit biotalous, kiertotalous ja ravinteiden kierrätys vilisivät tänä vuonna kaikissa aluekehityksen strategioissa. Pohjois-Pohjanmaalla on paljon osaamista ja käyttämätöntä potentiaalia näiden termien haltuunottoon, toteaa ELY-keskuksen yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi. Käytännössä näiden kuumien perunoiden kuorintaan on jo lähtenyt moni alueemme yrittäjä. Esimerkkeinä … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maaseuturahasto rahoittaa uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Etelä-Savon tilojen peltoalavalvonnat hoidettiin ripeästi

Etelä-Savon peltoalavalvonnassa olevien 133 maatilan valvontakäynnit tehtiin hyvissä ajoin ennen marraskuun puolivälin määräaikaa. Lisäksi tarkastettiin 66 tilalla yksittäisten lohkojen pinta-aloja paikan päällä mittaamalla tai hallinnollisesti kuulemalla. Valvontoja oli tekemässä 16 tarkastajaa. Maaseutuviraston (Mavi) seurantatilastojen mukaan Etelä-Savon ELY-keskus oli ensimmäisten joukossa … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Etelä-Savon tilojen peltoalavalvonnat hoidettiin ripeästi

Viljan tuottajahintojen alamäki jatkui

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Laskua oli kaikilla indeksin osa-alueilla tuoreita vihanneksia ja hedelmiä lukuunottamatta. Ennätyssuuri viljasato maailmalla ja täydet viljavarastot laskivat viljan hintaa reilun kymmeneksen. Eniten halpeni vehnä ja rehuohra. … Continue reading

Posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Viljan tuottajahintojen alamäki jatkui

Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Lokakuun puolivälissä ruokaperunaa oli maatilojen varastoissa 158 miljoonaa kiloa. Kun mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperuna, oli varastoissa perunaa 190 miljoonaa kiloa. Poikkeukselliseen heikkoon syksyyn 2015 verrattuna on ruokaperunaa 20 miljoonaa kiloa enemmän, mutta pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna ovat perunavarastot 15 prosenttia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Maaseudun postin jakelu turvataan viitenä päivänä viikossa kilpailua edellyttämällä

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen postilain uudistamisesta. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa lakiuudistuksen tavoitteena on uudistaa postisääntelyä vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita ja turvata postipalveluiden saatavuus koko Suomessa mahdollistamalla uudenlainen, yrittäjäpohjainen jakelutoiminta sekä hyödyntämällä digitalisaatiota. – Postilakia ja yleispalveluvelvoitetta on tarpeen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maaseudun postin jakelu turvataan viitenä päivänä viikossa kilpailua edellyttämällä

Suomalainen lehmä tuottaa hyvää, turvallista maitoa

Kuvaaja: Antti Hallakorpi, Studio Piquant Hyvään ruokaan tarvitaan ensiluokkaiset raaka-aineet. Suomalainen maito on ensiluokkaista. Se on puhdasta ja turvallista, hygieeniseltä laadulta EU:n huippuluokkaa. Meijerissä siitä valmistetaan kuluttajille maitoa ja muita maitovalmisteita kuten juustoa, jogurttia, viiliä, piimää… Suomalainen maito tuotetaan maaseudulla. … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Suomalainen lehmä tuottaa hyvää, turvallista maitoa